top of page

Specializace

Trestní právo

Poskytuji právní pomoc jak podezřelým, obviněným a odsouzeným, tak i poškozeným v trestním řízení ve všech fázích trestního řízení – v přípravném řízení, u soudu, ve vykonávacím řízení. Každý má právo na chybu – pomohu vám zaujmout správnou pozicí, minimalizovat negativní důsledky, využiji důsledně všechny zákonné prostředky k ochraně vašich zájmů.

Cizinecké právo

Do České republiky přijíždí tisíce cizinců za zaměstnáním a možností dalšího pobytu. Jak ukazuje praxe, 80 procent z nich nezná svá práva, v důsledku čehož se potýkají s různými obtížnými situacemi. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva nebo oprávněné zájmy, požádejte o pomoc zkušeného imigračního právníka.

Ochrana proti diskriminaci

České zákony zakazují diskriminaci lidí na základě pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, jazyka, náboženství, politických názorů atd. Pokud si myslíte, že jste se stali obětí diskriminace, určitě se na mě obraťte!

Rodinné právo

Když dochází ke konfliktům v rodině, emoce jsou často vypjaté. V takovém stavu je snadné udělat vážnou chybu. Abyste tomu předešli, musíte co nejdříve kontaktovat zkušeného právníka pro rodinné právo. Pomůžu vám urovnat konfliktní situaci a ubránit práva civilizovaným způsobem. Pomocí advokáta se často podaří vyřešit složité problémy mimosoudně a s minimálními ztrátami na obou stranách.

Smluvní právo

Když chtějí dvě osoby vzájemně spolupracovat za výhodných podmínek, běžně uzavírají smlouvu. Většinou se jedná o dohodu definující to, jaké kroky budou jednotlivé strany podnikat a jaké výhody následně získají. Pomůžu vám sestavit smlouvu tak, aby obsahovala nejvýhodnější podmínky, neporušovala normy zákona, neobsahovala podmínky, na jejichž základě lze smlouvu zrušit nebo podstatně změnit.

Sousedské spory

Konflikty mezi sousedy nejsou bohužel v dnešní době ničím neobvyklým. Avšak pravidla občanského soužití jsou upravena zákonem. Jak se říká, špatný mír je lepší než dobrá válka, nicméně pokud jste se takovému sporu nedokázali vyhnout a vaše sousedské vztahy eskalovaly tak, že již není možné najít cestu ven, nezoufejte. Kontaktujte mě ohledně právní pomoci ve sporu se sousedy.

Pracovní spory

Pracovněprávní vztahy jsou poměrně obtížně regulovaným organismem. Velmi často vznikají spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které nelze jednoduše vyřešit bez zapojení třetí strany. Nejlepším řešením v tomto případě je kontaktovat advokáta. Zabývám se celou škálou právního doprovodu pracovněprávních vztahů a řešením konfliktů.

Dědické právo

Jedním z nejčastěji se vyskytujících právních otázek v každodenním životě lidí jsou věci, tykající se dědictví. Předmětem dědictví mohou být jak majetková, tak nemajetková práva, akcie, podíly ve společnostech atd. Vzhledem k existenci různých dědických titulů a dědických tříd je pro nezkušeného člověka obtížné porozumět všem aspektům dědictví. Pomůžu vám se v tomto složitém spektru vyznat.

Právo obchodních společností

Systém práva obchodních společností určuje postup při založení a likvidaci hospodářských subjektů, jejich činností, vztahy mezi společníky v rámci společností a společníků přímo se společnostmi samotnými. Systém práva obchodních společností je rozsáhlý a složitý a včasná pomoc advokáta je z pohledu korporátních záležitostí pro bezproblémové fungování společnosti neocenitelná.

bottom of page